Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

MoreLights garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid en bestaande overheidsvoorschriften die zijn vermeld in deze voorwaarden dan wel volgens het consumentenrecht. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door MoreLights kosteloos hersteld, het ontbrekende afgeleverd of de afgeleverde zaak vervangen. Mocht er bij nader onderzoek de verkoper van de onderstelling zijn dat de afgeleverde zaak niet hersteld of vervangen kan worden, dan wordt de koper de mogelijkheid gegeven om de zaak door een soortgelijke zaak te vervangen.

U krijgt _____ jaar/weken/maanden garantie op uw aankoop, uitsluitend op vertoon van de factuur of kassabon.

De garantie berust alleen op de afgeleverde zaak. Overige zaken zoals glaswerk en gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen en/of lichtbronnen zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, energiezuinige lampen en LED lampen vallen niet onder de garantie. Wilt de koper kiezen voor een aanvullende garantie op de bovengenoemd zaken, dan dient het kopercontact op te nemen met MoreLights. Uiteraard wordt de aanvullende garantie verstrekt tegen betaling dat schappelijk is.

De kosten van nakoming zoals hierboven is benoemd is niet aan MoreLights aan te rekenen en of niet gebonden aan vervanging, herstel of levering van het ontbrekende;
• als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht;
• als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
• door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen;
• beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
• bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke;
• oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven;
• blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude;
• kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed;
• lichtbronnen vallen buiten de garantie.
• En of beschadigingen die zijn ontstaan bij de levering door een aangewezen vervoerder.

GARANTIE EN AANKOPEN VIA MoreLights

Elke zaak, artikel of gekochte garantie is voorbehouden aan een procedure. Hiervoor kunt u contact op nemen door een mail te sturen naar, info@morelights.nl. Hierin moet de koper duidelijk vermelden wat de oorzaak is van het gekochte artikel met het order- of factuurnummer. MoreLights streeft er naar om zo spoedig mogelijk met de koper contact op te nemen middels e-mail, dan wel telefonisch. Indien MoreLights van mening is dat het artikel voor nader onderzoek teruggestuurd moet worden dan kan de koper het kosteloos retourneren aan MoreLights.

U dient artikelen die op verzoek van ons worden teruggezonden voor reparatie of vervanging, te retourneren in de -indien mogelijk- originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijk ingevuld retourformulier met de omschrijving van de klacht. Retourformulieren zijn ook beschikbaar gesteld op de website van MoreLights

PRIVACY
Persoonlijke gegevens worden niet bewaard mits u hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van aanbiedingen, nieuwe producten en andere informatie van MoreLights. Uw adresgegevens, waaronder uw e-mail adres, worden dan opgenomen in het MoreLights klantenbestand en zullen niet door derden worden gebruikt

AFBEELDINGEN
Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. MoreLights kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto’s en de werkelijkheid.